Banner stratenplan

Themasessie: Parkeerproblemen aanpakken

Parkeerplaatsen hebben een grote impact op de haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Bij maar liefst vijf van de acht projecten bemoeilijkt het parkeervraagstuk de fysieke en financiële mogelijkheden van het plan. Bovendien heeft het creëren van voldoende parkeerruimte ook effect op het aantal woningen dat wordt opgeleverd. In de themasessie Parkeren en mobiliteit kijken we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden naar mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem.

Gemeentelijke parkeernormen maken het vaak lastig of onmogelijk om binnenstedelijke transformatie of nieuwbouw te realiseren. Maar dat hoeft niet; een nieuwe blik op de parkeerproblematiek hoeft dit soort projecten niet langer te belemmeren. Soms zijn gewaagde keuzes nodig, bijvoorbeeld kiezen voor een voetgangersvriendelijk gebied. Soms is gebruikmaken van restcapaciteit in de omgeving voldoende. Natuurlijk verschilt ook de parkeerbehoefte per locatie, doelgroep en mogelijkheden voor alternatieve mobiliteit. Uit onderzoek (pdf, 463 MB) in Zuid-Holland blijkt bijvoorbeeld dat door de ruimte die parkeerplaatsen innemen, twintig procent minder woningen wordt gerealiseerd. Toch kennen veel bewonersgarages een slechte bezetting. Daarom is het ook belangrijk om de parkeerbehoefte zorgvuldig te bepalen.

Nieuwe kennis en inzichten

Hoewel het autobezit in Nederland al jaren stabiel is, is er wel veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen over andere vormen van mobiliteit. En daardoor kan de parkeerbehoefte anders ingevuld worden. Kan parkeren elders? Of moeten we autogebruik ontmoedigen? Onder begeleiding van Goudappel Coffeng bespreken we in de themasessie Parkeren en mobiliteit een aantal inspirerende voorbeelden uit het programma Stedelijke Transformatie en hoe de nieuwe kennis bijdraagt in de praktijk.

Delen en aanmelden

Heeft u een interessant verhaal over het aanpakken van parkeerproblemen? Of wilt u zich aanmelden voor de themasessie Parkeren en mobiliteit op woensdag 25 april, van 13:30 tot 16:30 uur in Den Haag? Dan kunt u mailen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.