Banner stratenplan

Onderzoek knelpunten en kansen binnenstedelijke woningbouw

Sla een willekeurige Nederlandse krant open en de kans is groot dat daar een artikel in staat over de overspannen woningmarkt. Deze kenmerkt zich door stijgende huizenprijzen, de aanhoudende woningvraag en steeds minder aanbod. De druk op de woningmarkt spreidt zich als een olievlek uit van de Randstad naar de rest van het land. In de provincie Utrecht is de ambitie neergelegd om de jaarlijks 7000 woningen te realiseren, met als doel om over drie jaar 21.000 woningen binnenstedelijk te hebben toegevoegd. De gemiddelde woningbouwproductie bedroeg in de afgelopen jaren circa 4000 à 5000 woningen per jaar. De Actie Agenda Woningmarkt beschrijft deze gezamenlijke opgave van provincie, gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en beleggers. Maar hoe kan je die binnenstedelijke woningbouw versnellen? In opdracht van de provincie Utrecht zoekt Over Morgen naar antwoorden op deze vraag.