Banner stratenplan

Nieuwe versie Reiswijzer Gebiedsontwikkeling beschikbaar

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling – is aangepast. In de nieuwe Reiswijzer wordt rekening gehouden met de huidige uitdagingen, zoals betaalbare woningbouw versnellen, de energietransitie, complexe binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Die uitdagingen vragen volgens de makers – NEPROM, VNG, Bouwend Nederland en het ministerie van BZK – namelijk om andere manieren van samenwerking. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 helpt overheden en marktpartijen afwegingen maken bij (het komen tot) samenwerking in gebiedsontwikkeling, van initiatief tot en met realisatie.

“Het zijn uitdagende tijden, waarin de traditionele tenders niet meer altijd effectief zijn”, zegt Desirée Uitzetter, voorzitter van de NEPROM. “We zijn daarom blij dat de nieuwe editie nu eindelijk beschikbaar is.” Aan het verschijnen van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een uitgebreid traject voorafgegaan met vele gesprekken en bijeenkomsten met vertegenwoordigers van gemeenten en marktpartijen. Tijdens het schrijfproces heeft een groot aantal betrokkenen intensief meegelezen en de concepten van kritische commentaren voorzien. “We zijn trots erop dat de nieuwe Reiswijzer in goede samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand is gekomen”, zegt Albert Vermüe, VNG-beleidsdirecteur Leefomgeving.

Handig hulpmiddel met veel praktijkvoorbeelden

Voor gemeenten is het belangrijk om transparant en doelmatig te werken. Daarom kiezen zij vaak voor het uitschrijven van een tender voor de realisatie van een plan. Vermüe: “De Reiswijzer laat zien welke (andere) mogelijkheden er zijn, wanneer die kunnen worden toegepast en wat de voor- en nadelen ervan zijn.” De vele voorbeelden maken het volgens de VNG-beleidsdirecteur inzichtelijk hoe het in de praktijk werkt. Zo zien lezers welke ruimte er is om de samenwerking juridisch haalbaar en passend binnen de regelgeving op een andere wijze te organiseren. “Wij geven met deze publicatie een handig hulpmiddel om sneller en effectiever tot samenwerking te komen”, zegt Vermüe. “Het blijft natuurlijk aan de gemeente om te kiezen hoe ze een samenwerking wil inrichten.”

Minder verlies van tijd en geld

Uitzetter van de NEPROM hoopt dat gemeenten door de Reiswijzer vaker kiezen voor goedkopere en flexibelere methoden, zoals een-op-eensamenwerking of partnerselectie. “Dat is niet alleen goed voor marktpartijen, ook gemeenten hebben er baat bij als er minder tijd en geld verloren gaat aan het uitschrijven van tenders en het deelnemen eraan. Bovendien is het bij complexe en langdurige ontwikkelingen noodzakelijk dat er voldoende flexibiliteit is om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en omstandigheden. Dat is bij traditionele planselecties vaak heel lastig.”

Meer weten?

Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult over samenwerken bij binnenstedelijke transformaties.

Logo's Stedelijke Transformatie