Banner stratenplan

Nieuwe instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformatie

Interview Erwin Heurkens en Tom Daamen, TU Delft

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. Erwin Heurkens en Tom Daamen van de TU Delft onderzochten cases in Engeland en Amerika en bekeken welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. In een interview vertellen ze over de mogelijke toepassing van deze nieuwe instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformaties.

“We willen samen met betrokken partijen onderzoeken hoe we instrumenten uit het buitenland in de Nederlandse praktijk kunnen gebruiken. We zien dat een aantal instrumenten, met name op het vlak van financiering, vragen om grote stelselwijzigingen in de Nederlandse context.” Bekijk het hele interview in dit filmpje: