Banner stratenplan

Keynote Peter van der Gugten op jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'

Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed, verzorgt de keynote op het jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’. Met concrete voorbeelden van binnenstedelijke gebiedstransformaties geeft hij zijn visie op hoe je tot vruchtbare samenwerking komt, hoe je over en weer vertrouwen kunt genereren, afspraken kunt maken die crisisbestendig zijn met als doel vast te houden aan de gezamenlijk geformuleerde ambities.

Van der Gugten heeft al vele jaren ervaring in het ontwikkelen en bouwen in en voor de stad. Tijdens het jaarcongres deelt hij zijn lessen aan de hand van concrete binnenstedelijke gebiedstransformaties, waaronder Katendrecht, Nieuw-Crooswijk (beide Rotterdam), Energiekwartier (Den Haag) en Villa Industria (Hilversum). Naast zijn visie over het komen tot vruchtbare samenwerking, gaat hij in op de verschillende fasen van omvangrijke binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in de tijd en hoe gebiedsontwikkelingen daadwerkelijk een impuls voor gehele stad kunnen opleveren. Hij ziet een grote opgave voor verdere verdichting van onze steden. Waarbij het niet primair om stenen stapelen gaat, maar om leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Om plekken waar je trots op kunt zijn omdat het er fijn is, ook voor onze kinderen.

Meer lezen?

Heijmans Vastgoed heeft veel ervaring in het ontwikkelen van grote projecten in de binnensteden en op uitleglocaties. Daardoor heeft het bedrijf veel kennis opgedaan over de markt, trends, technieken en de krachtenvelden waarin een project zich begeeft. Zij delen die kennis graag en is daarom onder andere betrokken bij activiteiten van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer over hun visie op binnenstedelijk verdichten in het interview met directievoorzitter Maarten van Duijn.

En dat in gebiedsontwikkeling meer is dan alleen stenen stapelen vertelden Antoinette Kemper en Damo Holt van Rebel ook in dit interview.

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Op het jaarcongres ‘Samen aan de slag Stedelijke Transformatie’ op 22 februari in Amersfoort buigen ruim 400 deelnemers van gemeenten en marktpartijen en experts zich over de vraag hoe zij woningbouw kunnen versnellen. Klik hier voor meer informatie of als u zich nog wilt aanmelden.

Aan de slag met Stedelijke Transformatie

U kunt uw eigen project of cases inbrengen zodat ook u samen met anderen aan de slag gaat met stedelijke transformatie. Samen met u kunnen we versnellen en opschalen. Meedoen aan het programma betekent:

  • Concrete transformatieprojecten versneld en met hoge kwaliteit tot uitvoering brengen
  • Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen vanuit een integrale visie
  • Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen

Heeft u concrete plannen voor gebiedstransformaties waarmee u een belangrijk deel van de lokale of regionale woningvraag kunt accommoderen? Of heeft u een locatie waar transformatie urgent is? Wordt u daarin geconfronteerd met complexe uitdagingen en knelpunten waardoor realisatie niet vanzelfsprekend is? Zou uw project een voorbeeld kunnen zijn voor andere binnenstedelijke locaties? Dan roepen wij u van harte op mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.stedelijketransformatie.nl/waarom-meedoen

Logo's stedelijke transformatie