Banner stratenplan

Hoe te handelen bij meerdere grondbezitters?

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties krijg je algauw te maken met meerdere grondbezitters. Dat kunnen er zelfs best veel zijn, en dat maakt een gebiedstransformatie dan ook best lastig. Hoe kom je toch tot actie en maak je echt werk van binnenstedelijke gebiedstransformatie? In de themasessie Versnipperd grondeigendom op maandag 28 mei kijken we samen, en aan de hand van concrete casussen, hoe te handelen bij meerdere grondbezitters.

Aanmoedigen en regie houden

In de themasessie Versnipperd eigendom verkennen we de uitdagingen en problemen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties waarbij meerdere grondeigenaren betrokken zijn. We geven een overzicht van welke projecten er zijn op dit vlak. En aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk kijken we naar mogelijke oplossingen voor zowel gemeenten als marktpartijen. Een van de grootste uitdagingen bij gebiedstransformaties bij versnipperd eigendom is het creëren van een gezamenlijk belang. Maar hoe krijg je de verschillende grondbezitters op één lijn? Van doorslaggevend belang is dat zij over hun eigen belangen leren kijken en de noodzaak tot de gebiedstransformatie inzien. Hoe zorg je daarvoor? Faciliteren lijkt daarvoor vanuit de overheid het sleutelwoord. Maar wat houdt dit precies in? Hoe daag je partijen uit om samen aan de slag te gaan, maar behoud je de regie?

U kunt zich aanmelden

Nog een aantal plekken zijn vrij voor de themasessie Versnipperd grondeigendom op maandag 28 mei, van 13:30 tot 16:30 uur in Zaandam. Wilt u ook komen? Mail dan naar maarten.hoorn@platform31.nl en vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.