Banner stratenplan

Handvatten voor samenwerken in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

Interview met Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult

Sinds het uitbrengen van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, het handboek voor samenwerken bij gebiedsontwikkeling, is het landschap van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland sterk veranderd. De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. De belangrijkste vraag daarbij is hoe overheid en markt samen tot het beste plan komen. De nieuwe Reiswijzer wil een passend en actueel instrumentarium bieden, waarmee publieke en private partijen effectief kunnen samenwerken bij gebiedsontwikkeling.

Hierover spraken we Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult. “De Reiswijzer biedt inzicht in de regelgeving en laat zien hoe het gebiedsproces plaatsvindt. Nu de transformatie steeds meer een discussie wordt en de complexiteit ervan steeds helderder wordt, wordt het ook een belangrijk praktisch instrument om partijen te helpen bij het vormgeven van de samenwerking.”

Meer lezen

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het programma Stedelijke Transformatie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter.

Logo's Stedelijke Transformatie