Banner stratenplan

Eén nieuw expertteam Woningbouw

De regering gaat de komende periode meer prioriteit geven aan woningbouw. Minister Kajsa Ollongren (BZK) geeft dat ook aan in haar brief van 13 maart aan de Tweede Kamer, waarin ze het nieuwe Expertteam Woningbouw aankondigt. Het expertteam kan helpen om ondersteuning te geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden dan ook stagneren. Dit expertteam is een samenvoeging van bestaande expertteams, waardoor de expertise nog beter ingezet kan worden. Nieuw is dat niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties het expertteam kunnen inzetten.

Het ministerie van BZK had een aantal verschillende expertteams: eigenbouw, versnellen/ontslakken, transformatie en planschade. Deze expertteams zijn in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen ingezet. De reden van de samenvoeging is dat dit expertteam één duidelijk doel heeft: het versnellen van de woningbouw. Experts met verschillende achtergronden kunnen zo ingezet worden. Het blijkt dat het de minister menens is, omdat zij een speciale programmadirecteur Expertteam aanstelt: Victor Schaap.

De expertteams pakken concrete projecten en gebiedsontwikkelingen met een andere aanpak ter hand. De werkwijze boekt in diverse gebieden positief resultaat. Soms door indringend met gemeente en ontwikkelaar te praten; soms door procedures te verkorten of ‘plat te slaan’, soms door – bijvoorbeeld – parkeernormen tot actuele proporties terug te brengen. Maar altijd door voorop te stellen: willen we dit project, zo ja wat is dan de kortste weg. En soms blijkt de kortste weg ook te zijn dat de gemeente wat meer loslaat.

Het expertteam bestaat uit mensen die hun sporen hebben verdiend bij de aanpak van complexe grote en kleine woningbouwprojecten. Zowel aan de overheidskant als bij marktpartijen en corporaties. De werkwijze is succesvol gebleken op verschillende plekken in het land en blijft daardoor ongewijzigd. De werkwijze houdt in:

  • Er moet sprake zijn van een concreet plan, project of gebied waar de planvorming of de uitvoering hapert; de locatie van het plan (binnenstedelijk of daarbuiten) maakt niet uit.
  • Op verzoek van de gemeente (of een marktpartij/corporatie) worden twee ervaren leden van het expertteam ter beschikking gesteld om de impasse te doorbreken of op een andere wijze planvorming en realisatie op gang te krijgen; de gangbare duur van de interventie is zes maanden.

Door de samenvoeging van de expertteams is het middel minder belangrijk geworden, maar staat het doel voorop: woningbouw versnellen. Gemeenten, marktpartijen en corporaties die een concrete casus hebben waarin de woningbouwplannen stagneren, kunnen het expertteam inschakelen. De werkwijze is dat de aanvrager maximaal 6.000 euro bijdraagt. De overige kosten worden door het ministerie van BZK betaald. Uiteraard zal het expertteam ook de andere betrokken partijen bij de aanpak betrekken. De aanpak van het expertteam is daarmee een goede aanvulling op het programma Stedelijke Transformatie. In dit meerjarige programma werken we met verschillende projecten die met dezelfde thematieken werken samen aan de problemen en proberen we die op te lossen. Het expertteam richt zich met een korte interventie (vaak circa. 6 maanden) juist op één specifiek project, juist om in korte tijd een vliegwieleffect te creëren.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland ondersteunt de experts

Aanmeldingen kunnen plaatsvinden bij:

  • Em. prof. mr. Friso de Zeeuw, ambassadeur van het expertteam