Banner stratenplan

De kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkenden we de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs.

Welke verschillende vormen van mobiliteitshubs zijn er en hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkeling van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS)? Daarover vertelden Edvard Hendriksen (Eigenarencollectief Merwede, Over Morgen) en Maarten de Vries (Gemeente Amsterdam, MRA Platform Smart Mobility, Over Morgen).
We namen de noodzakelijke randvoorwaarden om een mobiliteitshub te laten functioneren onder de loep en bespraken wat dit betekent voor specifieke gebiedsontwikkelingen qua inhoud en proces. Daarbij kwamen o.a. de organisatie en financiering van mobiliteitshubs aan bod.

Webinar terugkijken: Kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs

Liever terugluisteren?