Banner stratenplan

Data lossen maatschappelijke problemen op

De smart city leidt tot betere leefomgevingen. Shahid Talib, voormalig directeur smart city bij Heijmans, is ervan overtuigd dat data gezond wonen voor iedereen mogelijk en bereikbaar maken. Als gebiedsontwikkelaar moet je anders leren denken. Heijmans voegt daarom een vierde dimensie toe aan de 3D-stad: de behoefte van mensen.

Data kan innovaties met elkaar verbinden: een intelligente woning in een slimme wijk binnen de smart city. De groei van de bevolking, verstedelijking en verdichting leiden tot extra maatschappelijke uitdagingen. Het huidige instrumentarium voldoet niet meer. Slimmere oplossingen zijn nodig.

Menselijke kant data

Door interactiever gebruik van data, kunnen we de kwaliteit en beleving van de leefomgeving sturen. Heijmans kijkt naar de menselijke kant van data, met een integrale blik. En combineert het sociale, natuurlijke en ruimtelijke domein. Mensen willen wonen in een veilige woonomgeving waar sociale samenhang is. In energieneutrale en circulaire woningen, en een natuurinclusieve omgeving.

Creëren van economische meerwaarde gaat over bereikbaarheid, voor alle groepen mensen. Scholen, kleine partijen en statushouders bijvoorbeeld. Kunnen we deze doelgroepen opleiden om een rol in de bouw te vervullen, nu er zoveel vraag is naar werknemers? Door te denken vanuit een behoefte van een opdrachtgever (gemeente, overheid, school, of ziekenhuis) of gebruiker (kopers, bezoekers van een ziekenhuis of museum) ontstaat maatschappelijke meerwaarde.

Andere mindset

Talib noemt als voorbeeld een smartcitywijk in Leusden, waar vereenzaming en vergrijzing een maatschappelijk probleem was. Met behulp van data, architectuur en stedenbouw is hier een sustainable community ontstaan. Waar ontmoeten direct vanuit de woning mogelijk is in hofjes met wandelpaden. De collectieve buurtschuur is een pakketpunt. Buren helpen elkaar. Deelmobiliteit wordt niet alleen ingezet om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar leidt ook tot een beter wereldbeeld van de bewoners. Die willen immers zo veilig, droog en snel mogelijk van A naar B.

Nieuwe investeringsmodellen

Het centraal stellen van mensen en hun behoeftes, leidt ook tot nieuwe investeringsmodellen. Er komt een verandering in de ‘willingness to pay’. Heijmans heeft veel aandacht voor goede luchtkwaliteit. Dit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving, maar een huizenkoper wil hier niet direct in investeren. Bij gemeenten ontbreekt het aan financierings- of subsidiemogelijkheden.

Wie er wel baat hebben bij het investeren in luchtkwaliteit, zijn verzekeraars en het RIVM. Een verzekeraar heeft de behoefte dat mensen zo gezond mogelijk zijn. Dit kost minder geld. En het RIVM heeft graag inzicht in de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Door uit te gaan van die behoeftes, los je met behulp van data maatschappelijke problemen op.

Anders denken

Data geven inzicht in de behoeftes van alle spelers in een leefomgeving. Van opdrachtgevers tot gebruikers. Door de maatschappelijke opgave inzichtelijk te maken, ontstaan nieuwe oplossingen. Ontwikkelaars denken niet langer alleen in het verkopen van woningen. En gemeenten verbreden hun focus op hoge grond- en WOZ-waarde, naar het oplossen van maatschappelijke problemen. Door anders te denken, doen nieuwe investeerders mee met het creëren van betere leefomgevingen. Zo wordt gezond wonen bereikbaar voor iedereen.

Dit artikel is gebaseerd op de online themasessie Tips voor het gebruik van data bij gebiedsontwikkeling. Terugkijken- of luisteren kan hier.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.