Banner stratenplan

Collegereeks Binnenstedelijke Gebiedstransformatie

Hoe kom je tot een succesvolle binnenstedelijke gebiedstransformatie? In drie korte minicolleges legt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, het hele proces uit. In tien minuten per college vertelt hij over de belangrijkste aspecten bij de transformatie van kanaalzones, spoorzones en bedrijventerreinen. Daarbij geeft De Zeeuw praktijkvoorbeelden, inzichtelijke schema’s en tips. Ook brengt hij de risicofactoren in beeld.

In het eerste hoorcollege vertelt De Zeeuw over de aanpak, kansen en risico’s en het procesmanagement en de gebiedsregie bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Deel twee gaat over planvorming, aanpassingen tijdens de lange looptijd, tijdelijke bestemmingen, erfgoed en participatie. Het derde hoorcollege gaat over de financiële aspecten en de vraag of omgevingskwaliteit met het transformatieplan wordt geleverd.