Banner stratenplan

Binnenstedelijk snel meer bouwen: 21000 woningen erbij in provincie Utrecht

Er worden snel meer woningen gebouwd in de provincie Utrecht. Het streven is om de komende drie jaar 7.000 woningen per jaar te realiseren. In de juiste segmenten, vooral binnenstedelijk, duurzaam en van goede kwaliteit. Dat is wat er nodig is om het gat op de woningmarkt te dichten, vinden gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht.

Met een Actie Agenda Woningmarkt wordt invulling gegeven aan deze opgave. Gezamenlijk zijn de ambities geformuleerd en zijn concrete maatregelen benoemd om de woningbouwproductie te versnellen, om het huursegment te versterken en de doorstroming te vergroten. Om de provincie ook op langere termijn aantrekkelijk en groen te houden vindt de bouw vooral binnenstedelijk plaats. Dit sluit bovendien aan bij de huidige en verwachte woonwensen.

Doorstroming

Om de versnelling te realiseren wordt in beeld gebracht waar binnenstedelijk in de provincie nog bouwmogelijkheden zijn. Een versnellingsteam wordt ingezet om gericht knelpunten op te lossen en extra capaciteit te bieden om concrete projecten sneller door processen heen te leiden. Er wordt toegewerkt naar hogere slaagkansen in de sociale huur en meer doorstroming op de woningmarkt. Hiervoor wordt een aanjaagteam doorstroming ingezet.

Partijen zetten zich in om het huursegment te versterken met een toename van middeldure huurwoningen. Lokale afspraken tussen gemeenten, beleggers en corporaties zijn wenselijk om te zorgen dat deze woningen ook invulling geven aan de lokale vraag en bijdragen aan de doorstroming van onder meer bewoners uit sociale huurwoningen en ouderen die een eengezinswoning achterlaten.

Bekijk de Actie Agenda

De Actie Agenda is met betrokkenheid van veel partijen uit overheden, corporaties en markt het afgelopen half jaar opgesteld. De provincie Utrecht heeft hiertoe het initiatief genomen. Alle partijen dragen bij aan het versnellen van de woningbouw. Om de versnelling te faciliteren en de ambities waar te maken heeft de provincie voor de periode tot 2021 een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bekijk de Actie Agenda (pdf, 1,4 MB)

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl, (030) 258 20 07 / 06 – 18 30 04 72

Dit artikel verscheen eerder op de website van de provincie Utrecht.

Meer informatie

Het programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’ is een initiatief van G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31.

We willen de transformatie van stedelijke gebieden versnellen aan de hand van concrete projecten die aan de beginfase van ontwikkeling staan. U kunt uw project hier nu voor aanmelden. Zie voor meer informatie www.stedelijketransformatie.nl/waarom-meedoen

of neem contact op met projectleider Maarten Hoorn:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08

Logo's stedelijke transformatie