Banner stratenplan

Aandacht voor vergroten en versnellen bouwproductie in coalitieakkoorden

Gemeenten richten zich de komende jaren op het vergroten van de bouwproductie van woningen, en zoeken tegelijkertijd de balans met andere grote opgaven. De grote steden zetten daarbij ook in op het versnellen, en willen afspraken maken met betrokken partijen als ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties over typen woningen. Dit blijkt uit de analyse van de coalitieakkoorden, die Platform31 onlangs publiceerde.

Ook de komende vier jaar is er bij gemeenten aandacht voor de behoefte aan nieuwe woningen in de stad. Uit de analyse van 25 coalitieakkoorden van grote, middelgrote en plattelandsgemeenten blijkt dat het verhogen van de bouwproductie vooral een opgave is voor het westen van het land en voor grotere steden in andere overdrukgebieden. De grote steden zetten daarbij in op het versnellen en vergroten van de bouwproductie. Zij willen afspraken maken met betrokken partijen als ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties over aantallen (middenhuur) woningen en het behouden van woningen voor een specifieke huurprijsklasse.

“Verdichting mag geen verstening zijn”

Bij gemeenten is er niet alleen aandacht voor de kwantiteit van de bouwproductie. Zij zoeken een balans tussen het realiseren van meer woonruimten en andere grote opgaven, zoals de verduurzaming, vergroening en klimaatadaptatie van de openbare ruimten en
gebouwen en de bereikbaarheid. “Verdichting van de stad mag geen verstening zijn”, stelt het college in Eindhoven. In Amsterdam mag verdichting niet ten koste gaan van de hoofdgroenstructuur en zij zetten waar mogelijk in op vergroening van de stad.

Benutten van de bestaande voorraad

Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad is, vooral in gemeenten met een gespannen woningmarkt, een belangrijk onderwerp. De gemeente Utrecht wil de doorstroming in de bestaande voorraad bevorderen. Het versnellen van het bouwtempo moet hiervoor de basis leggen. Den Haag zet daarvoor “doorstroommakelaars” in. Den Haag en Amsterdam houden het woonruimteverdelingssysteem tegen het licht, om de doorstroming te bevorderen en de bestaande woningvoorraad efficiënter te benutten. In Amsterdam worden hiervoor ook
verhuispremies ingezet. Ook wil Amsterdam starten met een pilot waarbij de huur en het woningtype kunnen meebewegen met de inkomens- en gezinssituatie. Verder wil het Haagse college, naast de extra bouwproductie van middenhuurwoningen, afspraken maken over het toewijzingsbeleid met corporaties en marktpartijen, om zowel dure als goedkope scheefheid te bestrijden. Gemeenten zetten daarnaast ook in op transformatie en functieverandering van leegstaande gebouwen en bedrijfspanden naar woningen.