Zoekresultaten

1-20 van 20 resultaten

Stedelijke transformatie: knelpunten benoemen, oplossen en daarvan leren!

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-blogs/stedelijke-transformatie-knelpunten-benoemen-oplossen-en-daarvan-leren
Desiree uitzetter bpd k internal thumb small 1511958388
We staan met z’n allen voor een grote opgave: 1 miljoen woningen erbij tot 2040. De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Uit de hittekaart van BPD blijkt dat in veel grote en middelgrote steden een enorme vraag naar woningen is.
Lees meer

‘Stedelijke Transformatie’ bundelt kennis en kunde

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/stedelijke-transformatie-bundelt-kennis-en-kunde
171116 fackeldey 1024x0 internal thumb small 1511261753
In bijna alle (middel)grote Nederlandse steden bestaat er een toenemende behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. Niet dat de ruimte ontbreekt; alleen binnenstedelijk is er al plek voor nog eens honderdduizenden woningen. Wel lopen veel gebieden die voor transformatie in aanmerking komen steeds tegen problemen op. Het programma ‘Stedelijke Transformatie’ wil hier structurele oplossingen voor vinden. Jop Fackeldey, G32-bestuurder en wethouder van Lelystad, legt uit.
Lees meer

Hoe maken we meer ruimte voor wonen in de stad?

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/hoe-maken-we-meer-ruimte-voor-wonen-in-de-stad
Hh 7093910 lr internal thumb small 1510762277
Tijdens de Dag van de Stad lanceerden Bart van Breukelen (voorzitter Neprom), Jop Fackeldey (voorzitter fysieke pijler G32) en Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD) het nieuwe programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’. Waar liggen de kansen en uitdagingen van dit initiatief?
Lees meer

Zoekresultaten

http://www.stedelijketransformatie.nl/zoekresultaten
(Geen inhoud beschikbaar)
Lees meer

Blogs

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/blogs
(Geen inhoud beschikbaar)
Lees meer

Nieuws

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/nieuws
(Geen inhoud beschikbaar)
Lees meer

De geschiedenis herhaalt zich: 1 miljoen woningen erbij

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-blogs/de-geschiedenis-herhaalt-zich-1-miljoen-woningen-erbij
Hitteplan bpd internal thumb small 1512054006
We staan met z’n allen voor een grote opgave: 1 miljoen woningen erbij tot 2040. De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Uit de hittekaart van BPD blijkt dat in veel grote en middelgrote steden een enorme vraag naar woningen is.
Lees meer

Actueel

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel
Stedelijke Transformatie Nieuws Stedelijke Transformatie Blogs Stedelijke Transformatie Publicaties
Lees meer

Overheden en marktpartijen lanceren programma Stedelijke Transformatie!

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/overheden-en-marktpartijen-lanceren-programma-stedelijke-transformatie
Dsc 2338 lr 1508333032 internal thumb small 1509354083
Steden blijven groeien, maar hoe zorgen we er voor dat mensen er betaalbaar en goed kunnen wonen en dat die steden veilig, duurzaam en klimaatbestendig zijn? In het bijzijn van ruim 1.500 bezoekers van De dag van de Stad lanceren wethouder Jop Fackeldey en projectontwikkelaar Bart van Breukelen het nieuwe programma ‘Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen’. Doel is snel meer nieuwe woningen in de steden te bouwen.
Lees meer

Bijeenkomsten

http://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten
(Geen inhoud beschikbaar)
Lees meer

Waarom meedoen?

http://www.stedelijketransformatie.nl/waarom-meedoen
Het programma richt zich op de uitvoering van concrete binnenstedelijke transformatieprojecten. Het gaat om versnellen, opschalen en verbeteren. Instrumenten die we binnen dit programma gebruiken zijn onder andere communicatie, kennisontwikkeling, …
Lees meer

Publicaties

http://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/publicaties
Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties (pdf, Neprom) Nederland staat door de aanhoudende huishoudensgroei en de daaruit voortvloeiende woningvraag voor nieuwe verstedelijkingsopgaven, met als belangrijkste uitdaging voldoende duurzame en …
Lees meer

Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen

http://www.stedelijketransformatie.nl/wat-we-doen/opgedane-kennis-verankeren-in-onderwijs-en-opleidingen
Een belangrijk doel van dit Intensiveringsprogramma is om kennis op te bouwen, uit te wisselen en verder te brengen. Tijdens de crisis is een hele generatie professionals nagenoeg weggevaagd. Zowel bij gemeenten als bij marktpartijen moet de vakkennis …
Lees meer

Gemeenschappelijke problematiek doorgronden en oplossen

http://www.stedelijketransformatie.nl/wat-we-doen/gemeenschappelijke-problematiek-doorgronden-en-oplossen
Samen werken aan haalbare business cases Meest genoemd knelpunt bij gebiedstransformaties betreft de financiën. Uiteindelijk moet het gaan om haalbare businesscases en een heldere verdeling in verantwoordelijkheden tussen marktpartijen en overheden. Dat …
Lees meer

Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen

http://www.stedelijketransformatie.nl/wat-we-doen/concrete-projecten-versnel-tot-uitvoering-brengen
Van praten naar doen Dit programma is alleen succesvol als het leidt tot meer binnenstedelijke transformatieprojecten die sneller tot uitvoering komen met meer kwaliteit. Daar zijn onze inspanningen op gericht, want dat gaat niet vanzelf. Elk project kent …
Lees meer

Over ons

http://www.stedelijketransformatie.nl/over-ons
Met het programma Stedelijke Transformatie geven we uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de …
Lees meer

Wat we doen

http://www.stedelijketransformatie.nl/wat-we-doen
Het programma Stedelijke Transformatie wil de woningproductie binnen de bestaande stad versnellen en opschalen. We richten ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken …
Lees meer

Stedelijke Transformatie

http://www.stedelijketransformatie.nl/
Nederland staat door de aanhoudende huishoudensgroei en de daaruit voortvloeiende woningvraag voor omvangrijke, nieuwe verstedelijkingsopgaven. Een substantieel deel van deze vraag kan binnen bestaande stedelijke agglomeraties gerealiseerd worden.
Lees meer